Kiirreis saami  
Tallinn
ID 4689
ID 4690
Inarijärv.
ID 4691
Lemmenjoki rahvuspark.
ID 4692
Lemmenjoki.
ID 4693
Ravadasjoki.
ID 4694
Ravadasjoki.
ID 4695
ID 4696
Udu
ID 4697
Udu ll
ID 4698
Koli mäetipp.
ID 4699
ID 4700
Veel Koli
ID 4701